KENAPA HARUS MEMELUK ISLAM?

 on Sabtu, 24 Oktober 2015  

Alasan Kenapa Kita Harus Memeluk Islam sebagai Agama

Dalam salah satu makalah ilmiahnya, Syaikh Shalih bin Sa’ad As Suhaimi menyinggung tentang kesempurnaan agama Islam.

Beliau katakan, Sungguh, betul-betul telah Allah ta’ala muliakan kita dengan Islam dan telah Allah jadikan Islam sebagai agama yang tidak diterima agama apapun kecuali Islam. Allah menyediakan di dalamnya berbagai penjelasan tentang akidah, ibadah, hukum-hukum, adab-adab, akhlak, dan muamalah yang kalau kita berpegang teguh dengannya kita pasti akan berbahagia di dunia dan akhirat. Maka, Allah tabaraka wa ta’ala telah menyempurnakan Islam untuk umat sebelum Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal dunia.
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡَ ﺩِﻳﻨًﺎ

“Hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Kusempurnakan nikmatKu untuk kalian serta telah Kuridhoi untuk kalian Islam sebagai agama.”
(QS. Al Maidah: 3)

Tentang ayat ini, seorang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu ‘anhu,
“Satu ayat di kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika turun ayat itu kepada kami, niscaya akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya.” “Ayat apakah itu?”, tanya Umar.

ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡَ ﺩِﻳﻨًﺎ

“Hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Kucukupkan nikmatKu untuk kalian serta telah Kuridhoi untuk kalian Islam sebagai agama (QS. Al Maidah: 3),” jawab Yahudi itu. “Sungguh, kami tahu hari turunnya ayat itu dan tempat diturunkannya ayat itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Yaitu, beliau berdiri di Arafah di hari Jum’at,” kata Umar. Dan Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ﻭَﻣَﻦ ﻳَﺒْﺘَﻎِ ﻏَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡِ ﺩِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﻳُﻘْﺒَﻞَ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ

“Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Ali Imran: 85)

Sumber: Syaikh Shalih bin Sa’ad As Suhaimi. Tanbih Dzawil Afham ila Ra’bi Ash Shad’i wal Wi-am ‘ala Manhaj As Salaf Ash Shalih, halaman 11.

📡 http://dakwahislam.net/alasan-kenapa-kita-harus-memeluk-islam-sebagai-agama/♻Republished by MRA Al-Jafari Al-Alabi
📁Grup WA & TG Dakwah Islam
📩TG Bot : https://telegram.me/DakwahIslam_Bot
🌐TG Channel : https://telegram.me/DakwahIslam

Klik Tombol Print atau Pdf untuk ambil artikel Print Friendly and PDF
KENAPA HARUS MEMELUK ISLAM? 4.5 5 Unknown Sabtu, 24 Oktober 2015 Alasan Kenapa Kita Harus Memeluk Islam sebagai Agama Dalam salah satu makalah ilmiahnya, Syaikh Shalih bin Sa’ad As Suhaimi menyinggung t...


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Copyright © Semangat Belajar. All Rights Reserved.Theme by CB Design